a young boy is jumping in the air on a road

TEMPERAMENT TO WRODZONE usposobienie człowieka lub jego charakter, który wywiera ogromny wpływ na zachowanie i cechy osobowości. Każde dziecko rodzi się z określonym, jedynym w swoim rodzaju temperamentem. Może być ono agresywne lub nieśmiałe, otwarte w kontaktach z ludźmi bądź zamknięte w sobie, bardzo żywe albo spokojne. Dziecko może też mieć w pewnym stopniu każdą z tych cech. Badania przeprowadzone w ostatnich kilkudziesięciu latach skłoniły psychologów do przypuszczeń, iż temperament jest zarówno cechą stałą, nie ulegającą zmianom w ciągu całego życia, jak również dziedziczną, zakodowaną w genach. Rodzice powinni bacznie obserwować dziecko od pierwszych miesięcy jego życia, by określić jakie ma cechy temperamentu. Dopiero na podstawie tych obserwacji mogą formułować oczekiwania co do zachowania swojego potomka. Wszelkie próby zmian temperamentu dziecka mogą wywołać u niego stany lękowe. Jeżeli rodzice są świadomi cech usposobienia niemowlęcia, w przyszłości mogą uniknąć wielu kłopotów wychowawczych. Większość rodziców myśli, że dziecko płacze, ponieważ jest zmęczone lub głodne. Nie przyjdzie im do głowy, że płacz może być spowodowany niskim poziomem tolerancji napięcia emocjonalnego. Spróbujmy powstrzymać się od używania określeń „grzeczne” czy „niegrzeczne” dziecko. Pomyślmy raczej, że dzieci charakteryzują się wysoką lub niską toleranq’ą napięcia emocjonalnego, przy czym te drugie mają skłonności do lęków.