boy in blue shirt screaming near boy in green crew-neck shirt

Jest to zjawisko rejestrowane przez kobiety z pewnego rodzaju niepokojem, a przez mężczyzn ze zdziwieniem. Narodziny potomka wywołują u niemal wszystkich ojców postęp na szczeblach kariery. Uskrzydleni nową, odpowiedzialną rolą żywiciela rodziny, mężczyźni uwalniają niespożytą wręcz energię otwierającą przed nimi nowe możliwości i perspektywy zawodowe. Wzięcie na swe barki większych niż dotychczas obciążeń finansowych okazuje się silną motywacją, owocującą nierzadko przeskoczeniem kilku szczebli w hierarchii zawodowej. Dla rodziny jest to oczywiście znakomite osiągnięcie, choćby dlatego, że wiąże się to również ze zwiększeniem dochodów. Zastrzeżenie jest tylko jedno: awans najczęściej równoznaczny jest z dłuższą pracą, co ogranicza czas, jaki mężczyzna może poświęcić rodzinie. Mimo to można by postawić pytanie: Dlaczego mężczyźni mieliby ograniczać swe zawodowe ambicje, skoro w ostatecznej konsekwencji służy to dobru rodziny? Odpowiedź jest prosta: karierę można nadgonić, czas, jakiego się nie poświęciło dziecku stracony jest na zawsze.