girl in white dress standing beside man in blue and white plaid dress shirt

Nie jest to przypadek, że w badaniach nad lękiem przed rozłąką uczestniczą matki z trzylatkami. Wiek trzech lat jest bowiem punktem zwrotnym, jeśli chodzi o rozwijanie samodzielności u dzieci. Poczynając od narodzin, przechodzą one różne fazy tego procesu: od całkowitej zależności od rodziców do pierwszych oznak niezależności, które zwykle pojawiają się w wieku trzech lat. Kiedy dziecko nie czuje się zagrożone, bez lęku rusza odkrywać świat, co jakiś czas przybiegając do rodzica, by umocnić swoje poczucie bezpieczeństwa. Malec, upewniwszy się, że zawsze może liczyć na twoją pomoc, będzie coraz śmielej próbował niezależności. Jeśli cykl oddalania się i powrotów zostanie zakłócony dłuższą nieobecnością rodzica, np. z powodu choroby, wyjazdu, pracy czy rozwodu, wtedy u dziecka mogą wystąpić symptomy lęku przed rozłąką. Ryzyko zaburzeń pojawia się również wtedy, gdy rodzice poświęcają więcej uwagi młodszemu rodzeństwu trzylatka lub też w przypadku śmierci w najbliższej rodzinie. Dzieci lękliwe szczególnie mocno przeżywają rozstanie z matką. Kiedy bliski kontakt z nią zostanie z jakiegoś powodu zerwany, dziecku trudno poczuć się bezpiecznym, a jak wiemy, jest to niezmiernie ważne w procesie usamodzielniania się. Miałam do czynienia z małymi pacjentami, którzy byli pewni, że gdy wyjdą do szkoły lub na przyjęcie urodzinowe kolegi, ich mamie przydarzy się coś złego. Tego rodzaju niepokój obserwowałam również u dzieci, których mama przeżywała akurat trudną sprawę rozwodową. Trzylatki wyczuwają i bacznie obserwują depresję i stres matki. Chcą spełniać rolę opiekuna
obrońcy, który nawet na chwilę nie może spuścić jej z oka.