girl in white and pink floral dress holding yellow flower

Biorąc pod uwagę wymienione wyżej cechy, naukowcy wyodrębnili trzy kategorie dzieci: bezkonfliktowe, trudne oraz powolne. Dzieci bezkonfliktowe charakteryzowały się regularnością funkcji biologicznych i doskonałą zdolnością przystosowywania się do zmian. Szybko akceptowały nowe sytuacje. Intensywność reakcji oceniono na łagodną i umiarkowaną. Dzieci te najczęściej miały pogodny nastrój. Nie sprawiały kłopotów. Miały stałą porę karmienia i snu. Szybko nauczyły się korzystać z toalety i bez trudu przystosowały się do nauki w szkole. Stanowiły one około 40 procent grupy badanych. Dzieci trudne natomiast miały wręcz przeciwne cechy: nie- regulamość funkcji biologicznych, wycofywanie się z trudnych sytuacji i powolne dostosowywanie się do zmian. Dzieci te sprawiały wiele kłopotów. Były hałaśliwe i charakteryzowała je zmienność nastrojów. Naukowcy zauważyli, że matki często winiły siebie za wszystkie te problemy. Dzieci trudne stanowiły około 10 procent badanych. Grupa dzieci powolnych także wycofywała się z nowych sytuacji. Poza tym dzieci te bardzo często miały zły nastrój. Dużo czasu zabierało im zaakceptowanie wszelkich zmian. Czasami wykazywały nieregularność funkcji biologicznych organizmu. Ich reakcje miały charakter zarówno intensywny, jak i łagodny. Dzieci z tej grupy nie sprawiały tak wielu kłopotów jak dzieci trudne. Określono je również jako nieśmiałe, ale umiejące dostosować się do nowych warunków. Około piętnastu procent badanych osób znalazło się właśnie w tej grupie.