person holding baby's index finger

Wiemy, że niektóre dzieci wolą się uczyć słuchając, inne natomiast są wzrokowcami. Te drugie najlepiej zapamiętują i rozumieją to, co same przeczytają. Lubią też sporządzać notatki. Czasem słyszę, jak rodzice skarżą się, że dziecko było bardzo dobrze przygotowane do sprawdzianu, a mimo to otrzymało tylko trójkę. W tej sytuacji pytam rodziców, czy odpytywali dziecko ustnie, czy może pisemnie. Później zwykle stwierdzam, że malec preferuje słuchanie jako sposób uczenia się. Niestety, w przypadku większości szkolnych testów wymaga się, by dziecko cicho przeczytało polecenie, a następnie udzieliło pisemnej odpowiedzi. Jeśli rodzice nie wiedzą, jaką metodą malec lubi przyswajać wiedzę, ich reakcja ogranicza się zazwyczaj do komentarza: „Kochanie, co się stało? Przecież wczoraj wszystko umiałeś”. Dziecko jednak odbiera to mniej więcej w ten sposób: „Ty głupku, co napisałeś źle?”. Należy więc ostrożnie dobierać słowa. Można powiedzieć na przykład: „Kochanie, i tak jestem z ciebie dumny. Wiem, że dobrze opanowałeś cały materiał i na pewno dostałbyś lepszą ocenę, gdyby nauczyciel przepytał cię ustnie. Czy mam go o to poprosić?”. Im więcej wiesz o stylu uczenia się dziecka, tym mniej będzie ono zestresowane, ponieważ twoje oczekiwania względem niego będą adekwatne do jego możliwości.