boy standing near dock

Nieważne, czy chodzi o szkołę, sport czy przyjęcia urodzinowe – staraj się oswajać dziecko ze wszystkimi sytuacjami, które budzą w nim lęk. Jeśli jego obawy dotyczą spraw związanych ze szkołą, przygotuj mu listę zagadnień, według której będzie sprawdzało, czy jest dobrze przygotowane do lekcji. Gdy ma zaległości, znajdź korepetytora, by pomógł dziecku nadrobić je i przygotować się do sprawdzianu.
Obserwuj z malcem mecze piłki nożnej lub zawody gimnastyczne i pozwól mu zdecydować, czy chce należeć do drużyny. W drodze na przyjęcie urodzinowe poinformuj dziecko, którzy ze znanych mu kolegów również tam będą. Zaproponuj, że zostaniesz z nim, jeśli tego chce, staraj się jednak wmieszać w tłum. Współpraca z dyrektorem, nauczycielem i terapeutą może okazać się jedynym sposobem na złagodzenie lęku przed porażką. Przekonałam się wielokrotnie, że gdy współpraca układa się pomyślnie i wszyscy rzeczywiście mają na uwadze dobro dziecka, bardzo szybko można zauważyć pozytywne rezultaty terapii. Doświadczeni dyrektorzy i nauczyciele wiedzą, do ja- kiego stopnia strach może utrudniać życie dziecku. Wykazując trochę taktu i uciekając się do perswazji, możesz sprawić, że okażą się bardzo pomocni w leczeniu dziecka.