three children sitting on grass

Objawom lęku często towarzyszą inne nieprawidłowości. Lekarz i rodzice powinni bacznie obserwować dziecko, by stwierdzić, czy u podstaw lęku nie kryją się znacznie poważniejsze zaburzenia. Lękowi niejednokrotnie towarzyszy tzw. syndrom Tourette’a, kiedyś uważany za niezwykle rzadką dolegliwość. Dziś sądzi się, że dotyka ona od jednej do dziesięciu osób na tysiąc. Objawami są mimiczne i wokalne tiki, które pojawiają się i zanikają. Ponieważ owe tiki mogą również stanowić symptom lękliwości, lekarz powinien bardzo dokładnie rozważyć, czy dziecko cierpi tylko z powodu lęku, czy też jest to syndrom Tourette’a. ZŁY STAN ZDROWIA SPOWODOWANY LĘKIEM Zapalenie stawów U młodych ludzi ta oraz inne choroby, przy których występuje ostry ból, mogą być zaostrzane przez stany lękowe. Kiedy dziecko się boi, zwiększa się częstotliwość przepływu impulsów nerwowych. Może to spowodować zwiększenie świadomości odczuwania bólu i stać się przyczyną jego nasilenia. Przez wiele lat leczyłam lękliwą dziewczynkę, cierpiącą na zapalenie stawów. Kiedy denerwowała się lub martwiła, ból tak narastał, że musiała zwiększać dawkę i częstość przyjmowania leków. Jej wizyty u lekarza również stawały się częstsze. Wszystko to zaś jeszcze bardziej pogłębiało lęki i zmartwienia dziewczynki. Było to błędne koło. Stan zdrowia pacjentki poprawił się dopiero wtedy, gdy zastosowaliśmy techniki relaksacyjne. Współpracowaliśmy też z nauczycielami w celu stworzenia w szkole atmosfery, w której dziewczynka czułaby się bezpiecznie i pewnie, co przyczyniało się do zmniejszenia jej nieustannego lęku o to, jak będzie radziła sobie w klasie.