person holding baby's index finger

Wyświechtany ten stereotyp stracił przez lata swą aktualność. Kobieta odnosząca sukcesy zawodowe, robiąca karierę, niezależna, w wielu wypadkach pokłada w macierzyństwie zbyt duże oczekiwania. A macierzyństwo nie powinno być niczym więcej niż najnaturalniejszą rzeczą pod słońcem. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zaczęliśmy wynosić ową najnaturalniejszą rzecz na piedestały i budować wokół niej mity. Mitologia ta żąda, by matka była ze swego macierzyństwa szczęśliwa choćby nawet w rzeczywistości postrzegała je jako uciążliwość. Tym gorzej dla rzeczywistości. Jednak im częściej o tym mówiłam, tym więcej kobiet zwierzało mi się z bardzo podobnych przeżyć. Nie byłam więc wyjątkiem. W ciągu ostatnich trzech lat próbowałam dojść do tego, co zmieniło się w rodzicielstwie w porównaniu z czasami sprzed dziesięciu czy dwudziestu lat. Wynikiem był cały szereg faktów, odgrywających większą lub mniejszą rolę.