girl in red framed eyeglasses and gray sweater sitting on brown wooden chair

Brakuje jednak przede wszystkim czasu, potrzebnego nie tylko dla siebie i dla partnera, ale i dla przyjaciół. U przyjaciół zaś często brakuje poczucia solidarności, zrozumienia i cierpliwości. Stopniowo, ale nieuchronnie zmniejsza się krąg przyjaciół i znajomych i młodzi rodzice czują się pozostawieni sami sobie. Ciężko szczególnie tym, którzy przez lata mieli szeroki krąg towarzyski. W nowej sytuacji czują się bardzo źle, poczucie izolacji sprawia, że postrzegają siebie jako tkwiących w złotej klatce. Życie z dzieckiem przecież na początku też nic nie umieliśmy i dopiero musieliśmy uczyć się bycia matką czy ojcem. Dlaczego więc w przypadku naszych bezdzietnych przyjaciół oczekujemy, że będą wiedzieli, jak to właściwie jest? Problemem jest właściwie tylko fakt, że coraz mniej dorosłych gotowych jest choćby z daleka obserwować eksperyment „dziecko”. Nie dają oni rodzicom żadnych szans opamiętania się i ponownego reaktywowania kontaktów. Eksperci podejrzewają, że jest to efektem nie tyle egoistycznych planów życiowych, co raczej lękiem przed stałą konfrontacją z własną decyzją o bezdzietności. Któż bowiem nigdy w życiu nie igrał z myślą o posiadaniu dziecka?