Inne tematy

Pole trójkata równoramiennego wzór

W ciągu pierwszego roku spędzonego z dzieckiem pomału dorosłam do roli matki. Z pewnością niekiedy jestem też matką-kwoką i otwarcie się do tego przyznaję. Zajęcia domowe – a więc typową robotę przy garach i pieluchach próbowałam równoważyć pracą zawodową i…

Continue reading