wpisz we właściwe miejsca tabeli nazwy wymienionych poniżej form polodowcowych