girl in brown button up shirt holding blue and orange plastic toy

Jak radzić sobie z negatywnymi wpływami mediów na dzieci?

Świat mediów jest jednym z najpotężniejszych narzędzi wpływających na naszą codzienną rzeczywistość. Nie ma wątpliwości, że media mają duże znaczenie dla kształtowania postaw, przekonań i wartości, szczególnie wśród dzieci. Niemniej jednak, wiele z tych wpływów może być negatywnych. Jak więc możemy pomóc naszym dzieciom radzić sobie z tymi negatywnymi wpływami mediów?

 1. Zadaj pytanie: “Jakie wartości promuje to, co widzę w mediach?”
  Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że media mają swoje cele i interesy, które często nie są zbieżne z naszymi wartościami. Zadawanie pytań o wartości, które są promowane w mediach, pomoże nam i naszym dzieciom krytycznie ocenić to, co widzimy.

 2. Skupienie się na edukacyjnych mediach
  Głównym celem mediów jest zaspokajanie naszych potrzeb informacyjnych i rozrywkowych. Wybierając edukacyjne programy telewizyjne, filmy, gry komputerowe i książki, które promują wartości edukacyjne, możemy skierować nasze dziecko na bardziej konstruktywną ścieżkę rozwoju.

 3. Ustalanie granic i ograniczenie dostępu do mediów
  Jednym z najskuteczniejszych sposobów radzenia sobie z negatywnymi wpływami mediów na dzieci jest ustalanie rygorystycznych granic i ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem. Można np. wprowadzić zasadę, że przed snem telewizor, telefony komórkowe i tablety muszą być wyłączone.

 4. Uczestnictwo w aktywnościach poza mediami
  Aby skierować uwagę dzieci na inne aktywności, warto zorganizować różnorodne zajęcia, takie jak sport, sztuki plastyczne, muzyka czy czytanie. To pozwoli im odkryć inne pasje i zainteresowania, które pomogą im rozwijać się w bardziej pozytywny sposób.

 5. Otwarta i uczciwa rozmowa
  Komunikacja z naszymi dziećmi jest kluczowa w radzeniu sobie z negatywnymi wpływami mediów. Rozmawiajmy z nimi na temat tego, co widzą w mediach, przedstawiając różne perspektywy i budując u nich zdolność do krytycznego myślenia.

 6. Ułóżmy listę pozytywnych wartości i postaw
  Warto zbudować listę pozytywnych wartości i postaw, które chcielibyśmy, aby nasze dzieci przyswoiły. Może to być lista takich wartości jak szacunek dla innych, empatia, życzliwość, pracowitość. Pamiętajmy, że lista ta powinna być elastyczna i dostosowywana do wieku i rozwoju dziecka.

 7. Świadczenie dobrego przykładu
  Nasze dzieci często uczą się przez naśladownictwo. Dlatego ważne jest, abyśmy sami byli źródłem pozytywnych wpływów. Bądźmy przykładem dla naszych dzieci, wykorzystując media w sposób odpowiedzialny i promując pozytywne postawy.

Podsumowując, negatywne wpływy mediów na dzieci są nieuniknione, ale możemy działać, aby pomóc naszym dzieciom radzić sobie z nimi. Poprzez krytyczne myślenie, edukacyjne media, ustanawianie granic, uczestnictwo w aktywnościach poza mediami, otwartą rozmowę, listę pozytywnych wartości oraz dawanie dobrego przykładu, możemy zapewnić naszym dzieciom zdrowe i pozytywne podejście do korzystania z mediów.